JOIN OUR TEAM

NUS-LABS-Partners

วิเคราะห์ธุรกิจนูสกินด้วย SWOT Analysis ขั้นสูง

SWOT‬ เป็นการวิเคราะห์ 4 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ประกอบไปด้วยปัจจัยภายในองค์กรนั้นๆ ได้แก่ …

Strengths (S) จุดแข็งขององค์กร เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในบริษัท เช่น จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต

Weaknesses (W) จุดอ่อนขององค์กร

คือ ปัจจัยที่องค์กรเป็นรองต่อคู่แข่ง เช่น จุดอ่อนด้านปริมาณบุคลากร ซึ่งถือเป็นข้อด้อย ปัจจัยภายนอก ได้แก่
Opportunities (O) โอกาสทางธุรกิจ เป็นข้อดี
Threats (T) ปัจจัยเสี่ยงทางธุรกิจ เป็นข้อด้อย

CASE STUDY: SWOT Analysis ของ NU SKIN

Strengths จุดแข็ง


 1. เป็นระบบ Network Marketing ที่เปิดโอกาสให้คนทำธุรกิจสามารถสร้างเครือข่ายขยายทีมได้ไม่จำกัด (Frontline)

 2. มาตรฐานการบริการที่มีคุณภาพ นักธุรกิจนูสกินทุกคน
  สามารถสั่งซื้อของออนไลน์ได้ สามารถเรียกดูข้อมูลองค์กรหรือทีมได้

 3. ไม่ต้องมีหน้าร้าน นักธุรกิจนูสกิน ไม่ต้องเปิดร้านก็สามารถขายสินค้าได้

 4. ธุรกิจมีความเป็นอิสระ ทีมสามารถคิดไอเดียทำตลาดผลิตภัฑณ์เองได้ เช่น รีวิวสินค้าเอง

 5. ระบบธุรกิจนูสกิน สร้างอิสระให้แก่คนทำธุรกิจได้จริง
  นักธุรกิจนูสกินสามารถทำงานในเวลาใดก็ได้ที่ต้องการ

 6. ระบบธุรกิจนูสกินให้อิสระภาพทางการเงิน และเวลาได้

 7. ผลิตภัณฑ์กลุ่มเทคโนโลยีเอจล็อค เป็นนวัตกรรมที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้

 8. เป็นเจ้าของสิทธิบัตรจำนวนมากมาย ร่วมถึงเทคโนโลยีเอจล็อค

 9. วิจัยยีนส์มนุษย์มามากกว่า 30 ปี โดย Life Gen Technologies มีข้อมูลยีนกว่า 25,000 ชนิด

 10. จ่ายคอมมิชั่นสูงสุด 43% ทำธุรกิจในไทยกว่า 20 ปี

 11. มีการลงทุนใน R&D ในระบบคลังยีนที่ใหญ่ที่สุดด้วยเงินทุนกว่า 350 ล้านบาท และสร้างศูนย์ NU SKIN INNOVATION CENTER ใช้เงินลงทุนเกือบ 4,000 ล้านบาท NU SKIN INNOVATION CENTER

(ที่มา: //www.dnanextgen.com/…/2…/11/08/nuskin-ageloc-innovation/)

Weaknesses จุดอ่อน


 1. คนทำธุรกิจนูสกินไม่ใช่พนักงานประจำ คนไม่เข้าใจ ไม่ศึกษา
  อาจนำไปถ่ายทอดแบบไม่ถูกต้อง ทำให้อื่นรำคาญ เช่น ตื้อขายของ

 2. นักธุรกิจนูสกินต้องมี Positive Thinking มากๆ (คิดบวก)

 3. ความขี้เกียจ ความอายต่อคนรอบข้าง (ไปสนใจคนอื่นๆ มากกว่าสนใจตัวเอง)

Opportunities (โอกาส)


 1. ประเทศไทยเข้าสู่ยุคประชากรผู้สูงอายุ ทุกๆ
  คนต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่เจ็บป่วย

 2. ปัจจุบันผู้คนมีปัญหาเรื่องแก่ก่อนวัย
  เจ็บป่วยง่าย โดยเฉพาะคนวัยทำงาน

 3. เป็นโมเดลธุรกิจที่สามารถขยายสร้างทีมไปยังต่างประเทศได้ถึง 54 ประเทศทั่วโลก

 4. ยุคนี้เป็นยุค Social Media นักธุรกิจสามารถสร้างระบบออนไลน์ให้เข้าถึงผู้คนได้ทั่วโลก

 5. สินค้าเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยให้คนมีอายุยืนยาว และมีสุขภาพดียิ่งขึ้น
  สินค้าเทคโนโลยีใหม่ เช่น ageLOC me! ageLOC Y-Span

 6. เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ ทุก ๆ 2 ปี

Threats (ความเสี่ยง)


 1. มีการฉ้อโกงเกิดขึ้น เช่น ขายสินค้าจัดโปรลดราคาเกินกว่าบริษัทกำหนด ซึ่งนำความเสียหายมาสู่แบรนด์ และนักธุรกิจได้

 2. กฏระเบียบในบางประเทศไม่เหมือนกัน การนำเข้าสินค้าจะแตกต่างกัน

(ข้อมูล SWOT โดย Firefly Business Success)

สนใจข้อมูลธุรกิจ และรายละเอียดของรายได้:

[contact-form to=’ageloc2u.dna@gmail.com’ subject=’Firefly Success Contact’][contact-field label=’Name’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Line ID’ type=’text’/][contact-field label=’เบอร์โทรศัพท์’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Comment’ type=’textarea’/][/contact-form]

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.