DNA 101 : ความรู้พื้นฐานเรื่อง DNA, RNA

“ชีวิต” กับ “ความตาย” เส้นแบ่งอยู่ตรงไหน? DNA บอกตั้งแต่ลักษณะภายนอกอันหลากหลายของสิ่งชีวิตจนถึงกลไกอันซับซ้อนของปฏิกิริยาเคมีในระดับเซลล์ ตั้งแต่ข้อมูลที่กำหนดลักษณะของตัวเราในปัจจุบัน สืบค้นย้อนกลับไปหาบรรพบุรุษในอดีต คาดการณ์ความเสี่ยงเรื่องสุขภาพในอีกหลาย 10 ปี ข้างหน้าจนถึงบอกแนวโน้มลักษณะของลูกหลานในอนาคต ล้วนแต่อยู่บน DNA ครับ

เมื่อระบบภูมิคุ้มกันภายใต้การควบคุมของ “ยีน” ล้มเหลว

เคยสังเกตบ้างไหมว่า “ทำไม” บางคนมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วย แต่ “ทำไม” บางคนจึงป่วยบ่อย ซึ่งต้นต่อของสาเหตุคือ ระบบภูมิคุ้มกันภายใต้การควบคุมของ “ยีน” ล้มเหลว ในปัจจุบันเชื้อไวรัสและเชื้อโรค มีพัฒนาการที่รวดเร็ว เกิดเป็นสายพันธ์ต่างๆ เช่น ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A

GDF-11 โปรตีนในเลือดที่อาจใช้รักษาอาการหัวใจล้มเหลวและย้อนเวลาสู่วัยหนุ่มสาวได้อีกครั้ง

ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ (Harvard University) ได้ค้นพบว่าโปรตีนในเลือดชนิดหนึ่งที่เรียกว่า GDF11 ที่สามารถเร่งการฟื้นฟูของเนื้อเยื่อที่เสียหายได้ ซึ่งอาจใช้รักษาอาการหัวใจล้มเหลวและช่วยให้อวัยวะต่างๆ ย้อนเวลาสู่วัยหนุ่มสาวได้อีกครั้ง โดยนักวิจัยกลุ่มนี้ได้รายงานการค้นพบครั้งนี้ลงในวารสารทางวิทยาศาสตร์ Science magazine และทาง Circulation Research ซึ่งเผยแพร่ผ่านทางอินเตอร์เน็ต